Csv2Arff

Bir süredir üniversite çatısı altında ağı izleyip makine öğrenmesi yöntemleri kullanarak saldırıları tespit etmeyi hedefleyen bir proje üzerinde çalışıyorum ve şu an proje kapsamında ihtiyaç duyduğum ve haftasonu hazırladığım ufak bir dönüştürücüyü paylaşmak istiyorum.

Elbette makine öğrenmesi yöntemleri deyince akla ilk gelen program Weka (bkz) dosya formatı ise arff(bkz) oluyor. Ancak biz projeye başladığımızda tüm verilerimizi CSV(bkz) formatında saklamıştık. Bu verileri Weka’ya aktarmak istediğimizde Weka’nın kendi dönüştürücüsü işimizi görüyordu. Ancak tüm yaptıklarımızı bir paket haline getirmek istediğimizde komut satırı üzerinde çalışan bir dönüştürücüye ihtiyaç duyduk. Dolayısıyla Weka’nın arayüz üzerindeki çalışma prensibini takip edip kendi dönüştürücümü python kullanarak hazırladım. Konuyla ilgilenen arkadaşların ihtiyacı olursa buradan ulaşabilirler.